Stopka redakcyjna

 

TAMPOPRINT® GmbH
Lingwiesenstr. 1
70825 Korntal-Münchingen

Dyrektor zarządzający:
pan Sylvester Philipp

Kontakt:
Telefon: +49 71 50 92 8 – 0
Telefaks: +49 71 50 92 8 – 400
info@tampoprint.de

Wpis do rejestru:
Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Stuttgart
Numer w rejestrze: HRB 781269

Nr identyfikacyjny VAT:
Numer identyfikacji VAT zgodnie z § 27 niemieckiej ustawy o podatku VAT: DE 811 243 767

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 akap. 2 RStV:
pan Sylvester Philipp

Źródła użytych zdjęć i grafik:
© [KB3] – Fotolia.com
© [corbis_infinite] – Fotolia.com

Pomysł, projekt i realizacja:
Koncepcja treści: come medien ag
Koncepcja wizualna,
reżyseria zdjęciowa: donundpartner*
Koncepcja reklamy, tekst: Der-Texter.com
Zarządzanie projektem, realizacja: come medien ag

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR (ODR-VO) i § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG):
Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani i co do zasady nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść
Wg § 7 pkt 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych TMG jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Wg §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych TMG jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub przechowywanych obcych informacji lub sprawdzania okoliczności, wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Nie ma to wpływu na obowiązek usuwania informacji lub do blokowania do nich dostępu w myśl przepisów prawa ogólnego. Jednak odpowiedzialność prawna w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W przypadku naruszenia prawa treści te niezwłocznie usuniemy.

Odpowiedzialność za linki
Nasze strony zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na zawartość których nie mamy wpływu. Dlatego za treści tych stron również nie możemy ponosić odpowiedzialności. Za treść stron, do których umieściliśmy linki, jest zawsze odpowiedzialny oferent lub operator danej strony. Strony, do których są umieszczone linki, zostały sprawdzone pod kątem możliwości naruszenia prawa. W chwili umieszczenia linków nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Niestety bez konkretnych wskazówek o możliwości naruszenia prawa zapewnienie stałej weryfikacji stron, do których umieszczono linki, nie jest możliwe. W razie poinformowania o przypadku naruszeniu prawa linki te niezwłocznie usuniemy.

Prawo autorskie
Stworzone przez operatora treści i utwory na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Do ich powielania, przetwarzania, dystrybucji i jakiegokolwiek innego rodzaju wykorzystania poza granicami praw autorskich wymagana jest pisemna zgoda danego autora względnie twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeśli treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora strony, to należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Treści osób trzecich zostaną w szczególności oznaczone jako takie. W razie dostrzeżenia przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o odpowiednią wskazówkę. Natychmiast po otrzymaniu informacji o przypadku naruszenia praw treści te usuniemy.