Polityka prywatności

Cieszymy się z odwiedzin naszej strony internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną kwestią i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Chronimy Państwa prywatność oraz dane osobowe. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, obowiązującą w danym kraju polityką ochrony danych oraz unijnym rozporządzeniem o ochronie danych („GDPR“).

Poniżej przedstawiamy Państwu, jakie informacje zbieramy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane:

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
TAMPOPRINT AG, Lingwiesenstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen jest jako operator strony internetowej https://www.tampoprint.de/ odpowiedzialnym organem w zakresie GDPR i innych specyficznych przepisów danych krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Inspektor ochrony danych osobowych
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w sprawie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych:

Pan Steffen Emhardt
EmEtz GmbH
Mühlweg 25/3
71711 Murr
E-Mail: datenschutz@tampoprint.de

3. Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to każda osoba fizyczna, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub do jednej lub kilku szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Do danych osobowych należą również informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej. W tym kontekście gromadzimy Państwa dane osobowe w następujący sposób: informacje o Państwa odwiedzinach na naszej stronie internetowej, takie jak ilość przesyłanych danych, lokalizacja, z której odczytują Państwo dane z naszej strony internetowej, a także inne dane dotyczące połączenia oraz pliki i inne treści, do których uzyskują Państwo dostęp. Zazwyczaj odbywa się to przez zastosowanie plików dziennika i cookies. Więcej informacji na temat plików dziennika i cookies znajdą Państwo poniżej.

Cel wykorzystania i dane osobowe
Zakres i rodzaj gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych różnią się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową jedynie w celu uzyskania dostępu do ogólnie dostępnych informacji czy też skorzystania z usług wykraczających poza ten zakres.

a) Wykorzystanie do celów informacyjnych
Podawanie danych osobowych z reguły nie jest konieczne do korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy jedynie dane, które są automatycznie przekazywane do nas przez Państwa przeglądarkę internetową, takie jak:

 • strona internetowa która została odwiedzona;
 • adres IP komputera;
 • data i godzina wejścia na stronę;
 • rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki i ustawienia przeglądarki;
 • używany system operacyjny (Windows, iOS, Linux itd.).

Adres IP Państwa komputera jest zapisywany tylko na czas korzystania z witryny, a następnie natychmiast usuwany lub anonimizowany poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas. Dane te wykorzystujemy do funkcjonowania naszej strony internetowej, w szczególności do wykrywania i eliminowania błędów na stronie, do stwierdzania obciążenia strony oraz do wprowadzania zmian i ulepszeń.

b) Informacje przydatne w sytuacji korzystania z innych usług
Jeśli korzystają Państwo z innych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być podanie w tym celu danych osobowych. Dane osobowe wymagane do świadczenia usług można znaleźć w odpowiedniej masce wprowadzania danych. Pozostałe dane mogą Państwo podać dobrowolnie. Informacje wymagane, w odróżnieniu od informacji dobrowolnych, są każdorazowo oznaczone gwiazdką (*).
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia żądanej przez Państwa usługi.

4. Formularz kontaktowy
Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Z zastrzeżeniem poniższych wyjaśnień odbiorca Państwa wiadomości wynika z opisu w odpowiednim formularzu kontaktowym. Podane przez Państwa w ramach tego zapytania dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania i zostają natychmiast usunięte z serwera. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wiadomości te są przechowywane w ramach ustawowych obowiązków przechowywania dokumentacji. Z zastrzeżeniem powyższego dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

5. Newsletter
Jeśli chcą Państwo zapisać się do naszego newslettera, oprócz Państwa adresu e-mail potrzebujemy potwierdzenia, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz zgadzają się otrzymywać newsletter. Dane te są zbierane wyłącznie w celu przesyłania Państwu newslettera i udokumentowania naszych uprawnień w tym zakresie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Subskrypcję newslettera można w każdej chwili anulować ze skutkiem na przyszłość.

Ponadto podczas rejestracji pobierane są następujące dane:

 • adres IP komputera wywołującego
 • data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych, Pańska zgoda jest uzyskiwana podczas procesu rejestracji i odwołuje się do tej polityki prywatności.


6. Korzystanie z plików ciasteczek (ang. cookies) i narzędzi do analizy internetowej

a) Korzystanie z plików ciasteczek (ang. cookies)
Używamy plików cookies do śledzenia preferencji odwiedzających i optymalnego projektowania naszych stron internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Usunięcie plików cookies jest możliwe w każdym momencie. Może to jednak spowodować, że poszczególne funkcje nie będą już dla Państwa dostępne. W celu usunięcia cookies prosimy zapoznać się z funkcją pomocy Państwa przeglądarki.

b) Korzystanie z analizy internetowej przy pomocy Google Universal Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Universal Analytics, usługę analizy internetowej Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Universal Analytics wykorzystuje tak zwane "Cookies", pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Informacje utworzone w plikach Cookies dotyczące wykorzystania tej strony internetowej przez użytkownika przesyłane są z reguły do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowego IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie przedtem skrócony w ramach systemu przyjętego w Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oszacowania korzystanie ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach i udostępnienia dalszych usług związanych z wykorzystaniem internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Universal Analytics nie jest związany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można także uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki Cookies na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z adresem IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej w poniższym linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Universal Analytics, klikając na poniższy link. Istnieje opcja opt-out-cookie, która uniemożliwia przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej: Zmienić ustawienia plików cookie

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogólne informacje dotyczące Google Universal Analytics oraz ochrony danych).

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że na tej stronie internetowej Google Universal Analytics został rozszerzony o kod »gat._anonymizeIp();« w celu zapewnienia zanonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

 

7. Korzystanie z pluginsów dostawców usług Google, Facebook, Xing, Twitter i innych

a) Korzystanie z pluginsów YouTube
Ta strona zawiera co najmniej jeden YouTube plug-in, należący do Google Inc., z siedzibą w San Bruno, Kalifornia, USA. Natychmiast po odwiedzeniu naszej strony internetowej z plug-inem YouTube tworzy się połączenie z serwerami YouTube. W tym samym czasie serwer YouTube zostaje poinformowany, która z naszych stron internetowych została odwiedzona. Jeśli będziesz równocześnie zalogowany na swojim YouTube koncie, umożliwisz YouTube powiązać twoje zachowanie związane z surfowaniem bezpośrednio z twojim osobistym profilem. Możesz wstrzymać tę możliwość mapowania, jeśli najpierw wylogujesz się ze swojego konta YouTube. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania przez YouTube twoich informacji, przeczytaj politykę prywatności na www.youtube.com.

b) Korzystanie z pluginsów LinkeldIn
Na naszej stronie znajdują się plug-insy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (zwane dalej "LinkedIn"). Plug-insy LinkedIn rozpoznasz za pomocą odpowiedniego logo lub "przycisku polecenia".
Należy przestrzegać, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej plug-in tworzy połączenie między odpowiednią przeglądarką internetową a serwerem LinkedIn. LinkedIn zostaje w ten sposób poinformowany, że nasza strona internetowa została odwiedzona z Pańskim adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk "Poleć" na LinkedIn i jednocześnie bedzie zalogowany na swojim LinkedIn koncie, może udostepnić treści z naszej strony na swoim profilu LinkedIn. W ten sposób użytkownik zezwala LinkedIn na przypisanie wizyty na naszej stronie internetowej do swojego konta użytkownika. Państwo musi wiedzieć, że nie pozyskujemy wiedzy o treści przesłanych danych i ich wykorzystaniu przez LinkedIn.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania danych i opcji prawnych, a także ustawiania opcji LinkedIn, odwiedź: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

8. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
Zasadniczo nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim. W szczególności nie przekazujemy danych stronom trzecim w celach reklamowych. Jeśli jednak korzystasz z personalizowanych usług naszej oferty, pobór spersonalizowanych danych i ich przekazywanie stronom trzecim może być wymagane w celu realizacji i przeprowadzenia usługi. Dane te są przechowywane lub przesyłane tylko w wymiarach wymaganych do realizacij zamówień. W tym celu wypełnienie odpowiedniego formularza wymaga złożenia wyraźnej zgody. Strony trzecie, którym przekazywane są dane w kontekście przeprowadzenia zamówień, są ponadto związane ustawowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. O ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub na mocy orzeczenia sądowego, przekazujemy dane odpowiednim władzom informacyjnym.

9. Bezpieczeństwo danych
Wszystkie informacje, które nam przesyłasz, przechowywane są na serwerach w Unii Europejskiej. Zabezpieczamy jednak naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieuprawnione. W szczególności dane osobowe są kodowanie przenoszone do nas. Używamy systemu kodowania TLS 1.2 (Transport Layer Security).

10. Prawa użytkowników
Mają Państwo prawo

 • bezpłatnie otrzymać od nas informacje o dotyczących Państwa danych osobowych, które przechowujemy (prawo do informacji);

 • zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe (prawo do potwierdzenia);

 • zażądać od nas natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest już konieczne i o ile spełnione są także dalsze wymogi DSGVO dotyczące usuwania danych (prawo do usunięcia danych);

 • zażądać od nas niezwłocznego poprawienia i uzupełnienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa (prawo do poprawienia danych);

 • zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania danych);

 • otrzymać od nas Państwa dane osobowe w usystematyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych);

 • sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych (prawo do sprzeciwu).

 • nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - które ma skutki prawne lub znacząco wpływa na Państwa w podobny sposób (prawo do decyzji w każdym indywidualnym przypadku).
   

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

W celu uzyskania dalszych informacji i dochodzenia swoich praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.


11. Usuwanie i blokowanie danych osobowych po osiągnięciu celu
Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, najdłużej jednak do upływu ustawowych okresów przechowywania i zapisywania.

Jeśli cel zostanie osiągnięty, a ustawowe okresy przechowywania i zapisywania wygasną, dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

 

12. Prawo do zażalenia
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego,
masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia lub miejsca zarzucanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest przeciwne GDPR.

Masz prawo do złożenia skargi na nas w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do wyżej wspomnianego inspektora ochrony danych lub do organu nadzorującego ochrone danych.

 
Information pursuant to EU-GDPR for customer and supplier

 

Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych

Przedmiot zgody

Chciałbym otrzymywać informacje marketingowe od TAMPOPRINT AG poprzez e-mail w oparciu o moje osobiste zainteresowania produktami i usługami TAMPOPRINT.

TAMPOPRINT AG określa moje osobiste zainteresowania za pomocą plików cookie w celu uzyskania informacji o moich wizytach na stronach internetowych TAMPOPRINT, np. o pobranych artykułach, pobranych dokumentach, data i czas pobrania ("dane użytkowe"), są przechowywane w profilu osobistym. W tym osobistym profilu zapisywane sa również informacje o tym, czy i kiedy otworzyłem wiadomości marketingowe od TAMPOPRINT; TAMPOPRINT otrzymuje te informacje, pobierając małe obrazy osadzone w wiadomościach e-mail (tak zwane Web-Beacons).

Następujące informacje, które sam określiłem na stronie internetowej TAMPOPRINT lub które mogą być przechowywane w systemach zarządzania relacjami z klientami TAMPOPRINT zostają również dodane do profilu:

- osobiste dane kontaktowe (np. nazwisko, tytuł, firma, rola / funkcja, kraj, numer telefonu)

- informacje o firmie, w której pracuję (np. adres, branża i wszelkie inne publicznie dostępne informacje).

Dane opisane w poprzednim akapicie zostaną wykorzystane przez TAMPOPRINT do przesyłania mi informacji marketingowych (np. newsletter, zaproszeń na wydarzenia) o produktach i usługach, które mnie interesują. Ponadto dane mogą być wykorzystywane przez przedstawicieli handlowych TAMPOPRINT do składania ofert i do optymalnego wsparcia mnie lub mojej firmy.

Moje dane zostaną usunięte z Systemu Marketingowego TAMPOPRINT AG, gdy tylko wycofam swoją zgodę.